Derfor Kandidat til formandsposten 2020

Ja Evald Klaus Emilius Kandidat til formandsposten

det er hvorfor stiller op til Formandsposten for muskelsvindfonden.dk

Alder: 47 år. By: Assentoft

Tænker kun på Det handicappolitiske område. vil lave om på det. Siger På den politiske front hovedspor: sundhedspolitik de rigtige hjælpemidler. Naturligt med arbejdet for et godt liv. Til alle typer med alt hvad det indebærer. En topprioritet, skal det fortsat være, for vi er i dag udfordret. Vi skal ændre os, giver flere muligheder. Alle typer. Vi skal ikke kun tænke få typer. Flere og flere. Der ikke får den hjælpe og hjælpemidler som de har brug for. En afgørende rolle i det arbejde Fælles strategi på tværs af organisationen. Være stærkere end før. Hjælp og hjælpemidler, siger alt.

Vi skal rykke udadtil. Mange mål at nå, vi arbejder ikke nok med fokus på alle områder. I den politiske bane vej. Vi skal Tænke nyt derfor formand. Siger på alle områder. typer samtidig vigtigt der, sikres sammenhæng ordninger og behandling til alle, individuelle styrker bringes i spil. Mere stærkt naturligvis arbejde for et godt liv med alt, hvad det indebærer. Politikken er ved at ændre sig. Være på forkant med det med, at vi har spillet en afgørende rolle. Arbejde på fondens stærke. Med den fælles strategi på tværs af organisationen. Alle gode liv ret til uanset type. Vi ikke stærke nok og ville godt have kommunen ud af fonden så vi er os selv

ville være med til at sikker hjælp til folk har ALS og de skal have en BPA-handicap assister i kun med en bpa ordningen jo og dette er så bpa med 168 timer jo og det skal gå hurtig. de folk skal vi sætte alle krafter ind på

se mere På denne side bringer vi frem til Muskelsvindfondens landsmøde